2012 Sosyal Medya Rakamları

2012 Sosyal Medya Rakamları

2012 “Sosyal Medya” nın geleneksel iş süreçlerine dahil edilmesinin yılı oldu diyebiliriz, hem dünyada hem ülkemizde… Küçük işletmeler de dahil olmak üzere 2012 yılında “Sosyal Medya”da yer almayan şirket neredeyse kalmadı.

Daha yaygın kullanılmasına paralel olarak da sosyal medyanın kullanım amacı önceki yıllara göre değişmeye/dönüşmeye başladı. 2011 yılında daha çok bir takipçi kitlesi oluşturma peşinde koşan sosyal medya kullanıcıları, 2012 yılında takipçileri üzerinden veriler elde etmeye ve bu verileri pazarlama çalışmalarında karar alma süreçlerine dahil etmeye başladı.

Aşağıda Nielsen’ın 2012 yılı verileri ile elde ettiği sonuçların Pardot tarafından yorumlanmış çalışmasını bulabilirsiniz.

Grafikte Büyüme, Kullanıcı Sayısı, Yatırım Getirisi başlıkları ele alınmış.

(Önemli not: Yatırım Getirisi oranı izleyici, büyüme oranı ve izleyici yorumları dikkate alınarak tahmini olarak belirlenmiş ve daha çok B2B iş modelleri dikkatine sunulmuş.)

Elde Edilen Rakamların Yorumları (2012 Sosyal Medya Verileri)

PINTEREST

Büyüme:%1000 (En hızlı büyüyen)

En Uygun Kullanım Alanları: Mobil ve Görsel İçerikler.

FACEBOOK

Kullanıcı Sayısı:1,5 Milyar (En çok kullanıcı)

En Uygun Kullanım Alanları: Paylaşımlar ve Bağlantı Kurma

(Facebook’un aylık kullanıcı sayısında %4’lük bir düşüş olmuş)

TWITTER

Kullanıcı Sayısı: 37 Milyon.

En Uygun Kullanım Alanları: İçerik Paylaşma, Konuşma, Müşteriler Hakkında Bilgi Edinme, Yeni İlişkiler Kurma.

LINKEDIN

Kullanıcı Sayısı: 28 Milyon

En Uygun Kullanım Alanları: Bağlantı Kurma, Yeni Takipçiler Yaratma.

(Özellikle satış ve pazarlama profesyonelleri için geri dönüş oranı çok yüksek)

GOOGLE+

Her ne kadar Sosyal Medya sahasının dışında gibi görünse de, Google+’ın en büyük getirisi arama motorları üzerinde hissedilmiş.

En Uygun Kullanım Alanları: SEO ve Segmentasyon

sosyal_medya_karnesi_2012