Bir önceki kuşaktan hepimizin hafızasına yer etmiş iş yerleri vardır. Ebeveynlerimiz, yakınlarımız veya okul arkadaşlarımızın ebeveynleri bu şirketlerde çalıştığı için hemen hepimiz bu tip şirketlerin çalışanlarına sunduğu imkanlar hakkında fikir sahibiyizdir. Şöyle bir hafızamızı zorlarsak, “cezbedici imkanlar”dan bazılarını hatırlayabiliriz: lojman, çocuklara okul servisi/kreş, yaz tatili kapmları, 15-20-25 yılını dolduranlara sunulan hediyeler, hatırı sayılır emeklilik ikramiyeleri vb.

Günümüzde durum biraz farklı. Hem şirketlerın sunabildikleri, hem çalışanların beklentileri geçmiş yıllardakilere benzemiyor. Aslına bakarsanız şirketlerin eskisi kadar kar etmemesine bağlı olarak sunabildikleri imkanlar azalınca çalışanlar da bir miktar beklentilerini güncelliyorlar galiba ama konumuz bu değil. Bu konu zaten çook uzak yerlere gidebilir, biz en iyisi konumuza geri dönelim.

Şirket kültürünün verimliliğe faydaları

İyi Yapılandırılmış Şirket Kültürü Mutlu Çalışanlar Yaratır

Şirket Kültürü Nedir?

Şirket Kültürü adında da anlaşılacağı üzere bir şirketin yönetim sisteminin altını çizen değerler, inançlar ve prensipler toplamı. “Şirketin Yönetimi” dediğimizde Şirket Kültürü tabi ki organizasyon şemasından, kurum içi iletişimin nasıl kurulacağına, kimlerin kimlerle nasıl ve ne şekilde etkileşimde olacağına, şirket çalışanlarının kişilik özelliklerine, şirketin dış dünya ile iletişimine ve daha pek çok şeye kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu yazıda daha çok şirket içi iletişim, çalışanların şirket kültürüne yaklaşımı ve doğru yapılandırılmış bir şirket kültürünün çalışanlara, şirkete ve topluma faydaları üzerinde duracağız. AMA şunu söylemeden edemeyeceğim, zaten işin can alıcı noktası da buradan başlıyor. Bir şirketi tanıyacaksak, onun en başta çalışanları ile iletişimine, çalışanlarına verdiği değere bakmak lazım diye düşünüyorum. Çalışanları “İç Müşteri” olarak tanımlayanlar var, doğru bir yaklaşım, sonuçta şirketi var eden, ürünü/hizmeti var eden onlar; dolayısıyla doğru bir Pazarlama İletişimi’nin bu noktada başladığında da rahatlıkla söz edebiliriz.

Şirketin Büyük veya Küçük Olmasının Bir Önemi Yok

Şirket Kültürü yaratmak için büyük/kocaman bir şirket olması gerektiği düşünülmesin. Küçük bir şirket için de verimli bir kültür yaratmak mümkün. Burada bir küçük parantez/konu açıp bir şeye değinmek istiyorum izninizle: “Kurumsallaşmak” kelimesi/kavramı.. Genellikle ağır/bürokratik, ciddi şeyler çağrıştırıyor pek çoklarında. Oysa kurumsallaşmak illa ki herkesin birbirine “Hanım” “Bey” diye hitap ettiği, sıkıcı/samimiyetten uzak, zorlama, bürokratik ve işleri aksatıcı bir yaklaşım özellikle olmamalı! Eğer işletmenizde kurumsallaşma adına bu tür samimiyetsizliklere şahit oluyorsanız verimsiz/yanlış bir yolda hızla ilerliyorsunuz demektir, yönünüzü değiştirin 🙂 .

Şirket kültürü için işletmenizin büyük veya küçük ölçekli olması farketmiyor dedik. Verimli bir şirket kültürünün başlangıcı iyi bir iletişimden geçiyor. İletişimin tüm safhalarında şirketin konuşulmuş veya konuşulmadıkları halde bilinen değerleri hep akılda tutuluyor. Bir önceki cümlede can alıcı nokta “konuşulmadıkları halde bilinen değerler”… Gerçek bir şirket kültürü yaratmış işletmelerin böyle değerleri oluyor. Çalışanlar, müşteriler, iş yapılan üçüncü şahışlar/firmalar biliyor ki bu işletme bunu yapar veya yapmaz. Özellikle çalışanların çalıştıkları şirkete değer vermesinde bu tip konuşulmayan özelliklerin yeri çok önemli.

Şirketin kültürü ve değerlerini iyi anlamış çalışanlar hedeflerini daha rahat belirliyor, yöneticileri ve iş arkadaşları ile daha verimli iletişim kuruyor, olumlu tutumu müşterilerle ilişkilerine yansıyor.

İş arayanlar çalışacakları işi seçerken şirketin kültürü önemli bir yol gösterici oluyor. Dolayısıyla “Şirket Kültürü” markalaşma yolunda önemli bir adım. İşin hayat standartlarına ne kadar uyumlu olduğu, mesait saatleri, esnek çalışma saatleri, fazla mesai sıklığı ve ödenekleri, şirketin eğitime ve gelişime verdiği destek, ücret politikası, zam politikası, yıllık izin günleri, iş yerinde nasıl giyinildiği, seyahat sıklığı ve şartları, uluslar arası iş bağlantılarına açıklığı, şirket içi çalışan sirkülasyonun sıklığı vb. standartlar hepimizin tahmin edebiliceği gibi tüm çalışanların verimli bir şirket kültüründe ilk baktıkları kriteler… AMA konuyu biraz daha derinleştirip, “Yüksek Yetenekli Çalışanların” beklentilerine göz atarsak; şirket kültürü ile marka yaratmak kavramına biraz daha yaklaşabiliriz sanırım. Şirkete fayda sağlayabilecek/yüksek yetenekli çalışanların beklentileri; şirketin yeni fikirlere ve yaratıcılığa ne kadar açık olduğu, inovatif yaklaşımı ne kadar desteklediği, özgür bir çalışma alanı sunup sunamadığı, problemlere nasıl yaklaştığı/problem çözmede sorumluluğu çalışanlarla paylaşıp paylaşamadığı, farklı kişilik özelliklerinin kendilerini ifade etmesi için çeşitliliği ne kadar desteklediği, şirket içi iletişimde çatışmaları önlemeye yönelik tutumu vb. kavramlar. Bir şirketin çalışanları ile yolunu ayırırken takındığı tutum bile o şirket hakkında oldukça önemli ipuçları verebiliyor.

İyi Yapılandırılmış Şirket Kültürünün Faydaları

Finansal Faydalar

Ekonomik tarafta, şirket kültürü gelişmiş bir işletme performans ve verimlilikte gözle görülür ve sürdürülebilir artışlar sağlıyor. Başlarda %20 gibi gözlenen çalışan verimliliği artışı, 1 yıl içinde kişi başına 2’ye katlanabiliyor (şirketin büyüklüğüne göre bu oran daha da artış gösterebiliyor).

Ekonomik anlamda bir diğer fayda da “maliyet kontrolü” üzerinde oluyor. Kendilerini işletmeye daha da ait hisseden çalışanlar, sahiplendikleri işletmelerinin harcamalarını daha istekli yönetiyor; bu durum maliyetlerde bir düşüşe neden oluyor.

Olumlu Motivasyon ve Yüksek Moral Değerler

Şirket kültürüne bağlı olarak gelişen güven, amaca bağlılık, şirkete bağlılık, lidere duyulan inanç ve güven çalışanlara olumlu motivasyon olarak yansıyor. Çalışanlar böyle bir işletmede çalışmaktan gurur duyar hale geliyor. Yüksek bilinç, yüksek değerler ve kalite getiriyor!

Müşteri İlişkilerinde Olumlu Değişim

Şirket kültürü oturdukça, çalışanlar dış dünya ile iletişimini daha sağlıklı kuruyor. Motivasyonun, yöneticinin ve şirketin verdiği desteğin, kuralların tanımlanmasının verdiği bilginin çalışanlara yansıması müşteri ilişkilerinde sağlıklı iletişimi arttırıyor. Müşteri ilişkilerindeki olumlu gelişmeler, yeni müşterilerin kazanımını arttırdığı gibi, var olan müşteriler için de müşteri sadakati yaratıyor.

Mutlu Çalışanlar, Mutlu Müşteriler

Şirket Kültürünüzde Çalışanlar ve Müşteriler Birlikte Gülümsesin

Değişime Açıklık ve Olumlu Gelişim

Çalışanların özgür bir ortamda desteklenmesi, fikirlerini rahatça ifade edebilmesi olumlu değişim/gelişimi de beraberinde getiriyor. Örneğin müşterilerle diyalog halinde olan çalışanlar, onların beklentilerini/isteklerini veya şikayetlerini rahatça üst yönetime aktarıp, çözüm önerilerini sunabiliyorlar ve bu yönde olumlu değişiklikler/yenilemeler kısa sürede yapılabiliyor. Aynı şekilde, şirket içi bir yapılanmada, çalışanların beklentileri veya iş yapılan üçüncü parti firmalarla yaşanan deneyimlerin gerektirdiği değişimler kolayca hayata geçirilebiliyor. Burada değişimlerin gereken süreler içinde olması dolayısıyla şirket kültürünün gereken hıza kolayca adapte olması da altı çizilecek önemli bir kavram tabi.

Liderlik, Yönetim vb. Değerlerde Gelişim

Liderlerin kendilerini daha rahat hissetmesi, çalışanlarla diyaloglarını olumlu kurmasına bağlı olarak liderlik vasıfları gelişiyor. Daha rahat, herkesin kendini ifade edebildiği bir yönetim, yöneticilerin kariyer hayatlarına öğretici/yol gösterici deneyimler olarak yazılıyor.

Toplantı Verimliliği Artıyor

Özelikle kişiler arası güven ve açıklığa bağlı olarak toplantıların verimi artıyor. Toplantılar daha konu odaklı ve yaratıcı fikirlerle zenginleştirilmiş/verimli geçebiliyor. Sadece ilgili kişilerin katıldığı, sadece gerekli şeylerin konuşulduğu ve ideal sürede biten toplantılar; özlenen toplantılar ! 🙂

İşe Alımlarda Nitelik Artıyor

E bunca olumlu özellikten sonra hepimizin tahmin edeceği sonuç; böyle bir şirkette çalışmak için pek çok kişi sırada bekliyor. Burada bir de şunu belirtmekte fayda var sanırım. Bir şirketi en iyi tanıma yöntemlerinden biri orada çalışanların memnuniyeti. Şirket Kültürü iyi yapılandırılmış bir işletmede çalışanların anlatımları, yakın çevrelerindeki insanlar üzerinde dahi orada çalışma isteği uyandırıyor. Boş pozisyonlar o iş için uygun olabilecek en nitelikli adaylar tarafından dolduruldukça, şirket kültürünün sürdürülebilirliği de doğal olarak artıyor.

Şirket Evlilikleri Daha Kolay Gerçekleşiyor

İyi yapılandırılmış şirketlerde başka şirketlerle birleşmeler daha kolay gerçekleştiriliyor. Şirket evlilikleri epey zorlu süreçler, özellikle bu tip durumlarda şirket kültürlerindeki farklılıklar adaptasyon sürecini uzatabiliyor. Bazı durumlarda satın alınan şirketin iyi yapılandırılmış bir şirket kültürünün olması, şirketi satın alan diğer büyük grup için örnek bile olabiliyor.

Sorumluluk, Ekip Çalışması ve Güven Artışındaki Olumlu Yansımalar

Tüm olumlu yansımaların sonucu olarak çalışanların sorumluluğu artıyor ve ekip çalışmaları daha verimli gerçekleşiyor. Bu durum çalışan devamlılığını da arttırıyor. Çalışanların işe gitmedeki olumlu motivasyonu verimi de beraberinde getiriyor.  Çalışanların işletmede çalışma süreleri uzuyor, çalışan sirkülasyonu azalıyor.

Çalışan Güvenliğinin Arttırılmasına Bağlı Olarak Kazalar ve Yaralanmalar Azalıyor

Güvenli çalışma ve sigortaya önem veriliyor. Özellikle üretim sektöründe kazalar ve yaralanmalar en aza indirilebiliyor.

Mutluluk ve Verim Artıyor, İş Yeri Parayla Satın Alınamayacak Değerlere Sahip Oluyor

Tüm bu yukarıda yazılanların bir sonucu olarak iş yeri halka halka büyüyen bir olumlu üne sahip oluyor. Çalışanların emeğinin hakkını aldığı, müşterilerinin yüksek oranlarda satılan üründen/hizmetten memnun olduğu, tedarikçilerinin çalışmaktan memnuniyet duyduğu; tüm bu süreçlerin doğru yönetilmesinin süreklilik gerektiren bir şey olduğunun anlaşıldığı işletmeler; etkili şirket kültürü yaratabilmiş işletmeler… Böyle işletmelerin çoğalması dileği ile…