Çevik Pazarlama

Agile Marketing – Çevik Pazarlama

“Agile Marketing” pazarlama için yeni bir kavram… “Agile” kelimesi Türkçe’ye çevik olarak çevriliyor, bu durumda kavramın Türkçe karşılığı “Çevik Pazarlama” oluyor… Biraz tuhaf/komik bulduğumu itiraf etmeliyim Türkçe karşılığını… İlk kez yüksek sesle söylediğimde bana efsane Halil Pazarlama’yı hatırlattığını belirtmeden geçemeyeceğim :). Dilerim o kadar tanınır/bilinir/kullanılır..:)

Agile Marketing kavramı yazılımcıların yakından bildiği “Agile Development” (Çevik Yazılım Geliştirme) sürecinden ilham alarak pazarlamaya uygulanmış bir kavram. Burada altı çizilecek kelime anlaşıldığı üzere çeviklik.

Agile Marketing (Çevik Pazarlama)

Agile Marketing pazarlama için farklı/yeni bir yaklaşım.

Aşağıdaki değerleri esas alıyor..

 • Değişime yanıt vermek; bir planın uygulanmasından
 • Hızlı tekrarlar; büyük ve güçlü kampanyalardan
 • Test ve data(veri); fikir ve sözleşmelerden
 • Sayısız küçük deneyler; az sayıda büyük tahminlerden
 • Bireyler ve etkileşim; hedef kitleli pazarlamadan ve
 • İşbirlikleri; büyük departmanlar ve hiyararşiden daha değerlidir.

Yukarıdaki değerlerden de anlaşılacağı gibi “Çevik Pazarlama”nın amacı pazarlama fonksiyonunun değişmesi/iyileşmesi için hız, öngörü, şeffaflık ve adaptasyonun geliştirilmesi…

Çevik pazarlamacıların desteklediği bazı prensipler/ifadeler var. Bu ifadeler de size “Çevik Pazarlama”nın nasıl bir yaklaşım olduğu konusunda fikir verebilir..

Çevik Pazarlama Prensipleri:

 • Birinci önceliğimiz; problemleri çözmek ve katma değer yaratmak için tüketiciyi erken ve süreklilik içinde memnun edebilmek.
 • Değişikliği hoş karşılıyor, hatta planlıyoruz. Değişikliğe hızlıca yanıt verebilmemizin rekabette avantaj yarattığına inanıyoruz.
 • Pazarlama programlarımızı kısa zaman aralıklarına göre yapıyoruz… Birkaç haftalık, 2 aylık gibi…
 • Etkili bir pazarlamanın satış, iş ve gelişim ile yakın ilişkide olması gerektiğine inanıyoruz.
 • Motive olmuş çalışanların harika pazarlamacılar olacağına inanıyoruz! İşlerin yapılabilmesi için çalışanlara ihtiyaç duydukları ortam, destek ve güvenin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
 • Öğrenmenin inşa-ölçme-öğrenme döngüsü içinde mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu şekilde öğrenmenin gelişimin ilk şartı olduğunu düşünüyoruz.
 • Sabit bir hız ve çizgide kalabilmek için sürdürülebilir pazarlamanın gerekliliğine inanıyoruz.
 • Düşmekten korkmuyoruz. Sadece aynı hataya 2 defa düşmemeye çalışıyoruz.
 • Pazarlamanın temellerine ve iyi tasarıma gösterilecek sürekli bir ilginin çevikliği geliştireceğini düşünüyoruz.
 • Basitliğin gerekliliğine inanıyoruz!

Çevik pazarlamacılar, yukarıdaki prensipler çerçevesinde organizasyonun hedefleri ve satışçılar arasında uyumu yakalayarak; içte ve dışta, hızlı ve geri dönüşü arttıracak bir iletişim stratejisi belirliyorlar. Bu doğrultuda oluşturulmuş pazarlama proseslerini izliyorlar.

Çevik Pazarlama Süreçleri

Çevik pazarlama süreçleri ilham aldığı agile development (çevik yazılım geliştirme) süreçlerine benziyor.

Süreçler 4 başlıktan oluşuyor:

 • Sprint Planning (Sürat Planlaması)
 • Sprint & Scrum (Scrum pek Türkçe tercih edilmiyor, çağrıştırdığı atak/saldırı vb. bir şey)
 • Sprint Review (Değerlendirme)
 • Sprint Retrospective (Geriye dönük inceleme)

Bu süreçlerin her biri yazıldığı sıra ile bir döngü gibi birbirlerine bağlılar.

Çevik Pazarlama Süreçleri; sürekli tekrarlanan, kısa dönemli pazarlama denemelerine izin veren, sık geri bildirim alan ve pazardaki değişimlere anında tepki verebilen süreçler.

Tüm bu yukarıda yazılanlardan anlaşılacağı üzere, çok dinamik, hızlı, heyecanlı bir pazarlama yaklaşımı bizi bekliyor…

Çevik Pazarlama ile ilgili yazılarımıza DijtialPaNO’da devam edeceğiz…

—–

Fotoğraf: http://www.freedigitalphotos.net/images/Water_Sports_g221-Rafting_In_The_River_p100069.html