Agile Pazarlama yaklaşımı ilhâmını Agile Yazılım Metodolojisi başlığında uygulanan bir dizi prensipten alıyor. Bu prensiplerden birkaçı; sorunların çözümü için işbirliği içinde olmak, sürekli gelişim için değişimin önemini farketmek, değişime çabuk cevap verebilmek için agile yani çevik olmak…

Agile Yazılım Metodolojisi 2001 yılında resmi olarak yayınlanmış.

2000’li yılların sonundan itibaren de firmalardaki agile dönüşüme paralel olarak pazarlama departmanları içinde kullanılmaya başlanmış.

Agile Pazarlama Manifestosu Fikri

Agile Pazarlama üzerine düşünmek, tartışmak için çeşitli gruplar oluşmuş. Bu gruplar dönem dönem etkinlikler düzenliyorlar. Bu etkinliklerden bir tanesi de 2012 yılında San Fransisco’da, SprintZero adı ile gerçekleşmiş.

Haziran 2012’de SprintZero’da bir araya gelen pazarlamacılar Agile Pazarlama üzerine edindikleri deneyimlerle bir manifesto yayınlamışlar.

Manifestoda yer alan değerler Travis Arnold tarafından derlenen daha önce Agile Pazarlama üzerine söylenmiş tüm değerler arasından oylanarak seçilmiş. Manifestoda değerlerin yanı sıra prensiplere de yer verilmiş; fakat prensiplerin oylanmadığı, sadece prensip olmaya aday görüşler olduğu özellikle belirtilmiş!

Bu kısa tanıtımdan sonra dilerseniz manifestonun değerlerine geçelim.

Agile Pazarlama Manifestosu – Değerler

Değerler onları oluşturan zıttı kavramlar üzerinden tanımlanmış. Bu şekilde tanımlanmasının nedeni, bir değerin zıttı bir kavram üzerinden anlatıldığında önceliğinin ve faydasının daha iyi kavranabilecek olması.

Buyrunuz oylama sonucu öne çıkan değerler…

1- Doğrulanmış öğrenme, fikirler ve sözleşmelerden daha değerlidir.

“Doğrulanmış Öğrenme” kavramı oylamada en yüksek oyu almış. Bu kavramın en yüksek oyu almasının nedeni; yaptıklarını sorgulama/ölçme, geriye dönük değerlendirme ve buna göre aksiyon alma gibi eylemleri içerdiği için agile yaklaşımla en çok örtüşen değer olması. Agile’ın dümdüz doğruları olmadığı özellikle vurgulanıyor. Deneyerek öğrenme yüceltiliyor. Doğrulanmış değerler, o odada bulunan en yüksek ücreti alan kişinin söylediklerinden ve hatta sözleşmede yazanlardan daha değerli kabul ediliyor.

2- Müşteri ile işbirliği içinde olmak, silolar ve hiyerarşiden daha değerlidir.

Müşterinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek, departmanlar arası yaratılan hiyararşiden daha öncelikli ve değerli olarak görülüyor. Bu maddede dikkat çekilen geriletici unsur hiyerarşiye sıkı sıkıya bağlı kalmanın müşterinin ihtiyaçlarını görmede ve gidermede bir körlük yarattığı. Hiyararşi ve silolar bir “çim savaşı” olarak tanımlanmış… Agile yaklaşıma göre hiyararşinin statükocu göründüğünü söyleyebiliriz.

3- Uygulanabilir ve tekrarlayıcı kampanyalar, büyük ölçekli ve uzun süreçli kampanya dönemlerinden daha değerlidir.

Agile Pazarlama’da kurallara sıkı sıkıya bağlı olmak değil tam tersi esnek olmak, değişen şartlara uyum sağlamak yüceltiliyor. Kampanya yönetimi için de aynı şey geçerli. Kuralcı olmayan, dümdüz bir doğruya bağlı kalmayan küçük bir kampanya ile işe başlamamız öneriliyor. Bu aşamada önemli olan kampanyanın hızlıca hayata geçirilebilir olması. Bu hızlı küçük kampanyaların sık sık tekrarlanması ve mutlaka geri dönüşlerin ölçülmesi öneriliyor. Büyük ölçekli kampanyaların hazırlık süreçlerini düşününce ve hatta bu süreci de maliyete dahil edince, Agile Pazarlama ile önerilen kısa, küçük ve tekrarlayan denemelerin hem daha uygulanabilir hem de daha az maliyetli olacağını öngörmek güç değil.

4- Müşteriyi keşfetmek, müşteri hakkında statik tahminler yapmaktan daha değerlidir.

Müşteri çoğu zaman ondan beklenilen biçimde davranmıyor. Bu nedenle de müşteri hakkında tahminlerde bulunmak, ne yapacağını öngörmek önerilmiyor. Bunun yerine müşteriyi anlamaya çalışmak, müşteri ile etkileşim halinde olmak önemli bir değer. Müşterinin ihtiyaçlarını anlamaya giden yol, etkileşim ve dinlemekten geçiyor.

5- Esneklik, katı planlardan daha değerlidir.

Agile bakış açısı ile planların esnek olması öneriliyor. Planlar yapılabilir ama plana sıkı sıkıya bağlı kalmak önerilen bir yöntem değil. Planı sorgulamak, ölçmek, gerekli durumlarda değiştirmek; kısaca esnek olmak daha değerli.

6- Değişime cevap vermek, bir plana bağlı kalmaktan daha değerlidir.

Bu madde 2001 yılında yayınlanan Agile Yazılım Manifestosu’nda yer alıyor. Agile metodolojinin özünü anlatan madde denilebilir. Agile yaklaşımın çıkış noktası gelişim için değişimin kaçınılmaz olduğu ve değişebilmek için de esneklik gerektiği.

7- Çok sayıda deneme, az sayıdaki büyük bütçeli fikir ve lansmandan daha değerlidir.

Çok büyük bütçeli fikirler üretmek yerine küçük ama çok sayıda mikro denemeler yapılması öneriliyor. Büyük fikirlerin, büyük maliyetlerin ölçme/öğrenme sürecini uzattığı, bu nedenle daha riskli olduğunu düşünürsek küçük adımlarla, kontrollü ilerlemenin önemini daha rahat kavrayabiliriz sanırım.