Agile Pazarlama ile ilgili yazılara daha önce DijitalPaNO’da yer verdik. Henüz çok yeni bir kavram olması, ülkemizde de yeni yeni tanınıyor oluşu nedeniyle genellikle yazıları Agile Marketing’in felsefesi/bakış açısı üzerinden yazıyorum. Bu yazı da onlardan biri olacak…

Agile yaklaşım bir metodoloji. Yazılım geliştirme, ürün geliştirme gibi alanlarda kullanılmaya başlıyor ilk, sonrasında yönetimsel alanları ilgilendiren diğer dallara yayılıyor. Pazarlama da Agile (Çevik) yaklaşımla tanışan şanslı başlıklardan…

Peki Agile Pazarlama nelerden bahsediyor, vaatleri neler, bize sözünü ettiği çeviklik nasıl bir durum?

Somut Vaatler

Agile Marketing bugüne kadar yapılan müşteri hedeflemelerinin yöntemini değiştiriyor. Bu değişim ile vaadi doğrudan satışları arttırmak. Agile Marketing metodolojisi ile satışların ölçülebilir düzeylerde arttığı görülüyor.

Müşteri Odaklı Hedefleme

Agile Marketing müşteri hedeflemede demografi, lokasyon, ilgi alanları, müşteri davranışları sorularının yanında aşağıdaki soruları da sorduruyor:

  • Ideal müşterileriniz kimler?
  • Bu ideal müşterilerin ürününüz/hizmetinizi ilgilendiren temel problemleri neler?
  • Bu problemler müşterileriniz için neden can alıcı noktalar?

Hedefleme yukarıdaki soruların tümü ile doğrudan müşteri odaklı yapılıyor.

Ölçme ve Test Anahtar Kelimeler

Agile yaklaşım kullanıldığı diğer tüm alanlar gibi pazarlamada da ölçülebilir, gözle görülür değişimleri yakalamayı vaat ediyor, hedefliyor ve gerçekleştiriyor.

Tabi her başarı/gelişim gibi bu vaatleri yerine getirebilmek de sıkı çalışma, disiplin, test etme ve yapılanları ölçme ile mümkün.

Agile adından da anlaşılacağı üzere çeviklik/hız üzerine odaklı. Buradaki hız değişen şartlara uyum ve değişime göre yeni kararlar/uygulamalar için kullanılıyor. Her plan uygulandıktan sonra ölçülüyor ve bu ölçüm/ler doğrultusunda gelecek planları revize ediliyor. Bundan da tahmin edileceği üzere Agile Marketing’de çok uzun vadeli planlar yapmak pek akıl kârı değil. Planlar değişebileceği için daha kısa tutuluyor, geçmiş uygulamaların sonuçlarına göre kısa vadeli yeni planlar yapılıyor.

İletişimde Süreklilik

Agile Marketing’de müşterinizi ve değişen ihtiyaçlarını anlamanız çok önemli. Bu nedenle müşteri ile sürekli iletişim halinde olunması öneriliyor. Müşteri ile sıcak temas kurmadan ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak veya varsayımlar üzerinden ihtiyaç tanımlamak agile yaklaşıma uzak kavramlar. Değişimin çok hızlı olduğu günümüz rekabet ortamında sürekli bir büyüme ve sürdürülebilir bir başarı için müşteri ile iletişimin de sürekli olması gerektiği vurgulanıyor.

Agile Marketing’i çekici kılan sadece satışlarda artış sağlaması değil, bunu yaparken pazarlama bütçesinden tasarruf yapabilmesi!